Đài Loan tập trận
Sao lại cổ súy Đài Loan diễn tập bắn đạn thật trên vùng biển của Việt Nam?
Thế Khoa - 2020-12-08 07:26:10
Mấy hôm trước, Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật trên biển Đông, và thế là một số đối tượng nhân danh dân chủ lại hô hào, cổ vũ cho hành động...
Đọc nhiều