đại hội đồng liên hiệp quốc

“Chưa bao giờ, uy tín và vị thế của Việt Nam mạnh như bây giờ!”

Lan Hoa - 2022-09-25 10:42:32
Đó là nhận định mà trang Gulf Times (Qatar) vừa đăng tải trong bài viết mới nhất, trong đó nhấn mạnh sự phát triển ổn định của nền kinh tế, an ninh xã hội...