Đại học Y Hà Nội
Gửi ông Đoàn Ngọc Hải lời khuyên của Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội!
2020-09-07 10:12:19
Gần đây, ông Đoàn Ngọc Hải có đến làm việc với trường đại học Y Hà Nội. Dưới đây là vài lời khuyên của GS.TS Tạ Thành Văn, Hiệu trưởng của trường...
Đọc nhiều