Đại học Y Hà Nội

Ông Nguyễn Lân Hiếu được kiêm thêm chức vụ mới

2022-03-02 09:36:27
Ông Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh...