Đại Học Quốc gia

Ai cho Đại học Giáo dục mở trường phổ thông, thu tiền gấp 40 lần trường công?

2019-07-12 14:39:58
Mở trường công lập nhưng thu học phí như tư thục, phải chăng Đại học Quốc gia Hà Nội đang tham gia thị trường giáo dục bằng nguồn vốn ngân sách? Ngày 11/7/2019,...