Đại diện Ukraine tại Việt Nam

Đại diện Ukraine tại Việt Nam lên tiếng về 2 ấn phẩm “tấn công thông tin” gây thù hằn

2022-03-22 20:10:39
Bà Nataliya Zhynkina, Đại biện lâm thời Ukraine ở Việt Nam vừa lên tiếng làm rõ hai “ấn phẩm” trên báo chí Ukraine trong quá khứ nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh....