đại biểu quốc hội Nguyễn Anh Trí
GS Nguyễn Anh Trí: ‘Tôi đang chuẩn bị hồ sơ tự ứng cử lần hai’
2021-03-06 09:49:23
Chia sẻ tâm nguyện “làm đại biểu là cơ hội lớn để đóng góp xây dựng đất nước”, GS Nguyễn Anh Trí tiếp tục làm hồ sơ tự ứng cử Quốc hội khóa mới. Đến...
Đọc nhiều