đại án Bình Dương

“Không có người cha nào làm hại con gái mình”, niềm tin có ngây thơ?

Phạm Khoa - 2022-08-23 11:30:26
Hình ảnh bị cáo Nguyễn Thục Anh (con gái bị cáo Nguyễn Văn Minh) trong đại án Bình Dương trước tòa ngày 16/8 với lời khai: “Bị cáo tin rằng nếu biết việc ký...