Đả hổ diệt ruồi

‘Đả hổ diệt ruồi’ của Trung Quốc lần đầu không ‘đánh’ đảng viên cấp cao

2021-02-16 10:57:05
Chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” của Trung Quốc lần đầu tiên không kỷ luật đảng viên cấp cao trong năm ngoái. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận...