đa cấp Liên Kết Việt

Bị cáo Lê Xuân Giang khai lý do phạm tội từ công ty Liên Kết Việt

Hồng Anh - 2020-12-21 18:56:35
Chủ tịch HĐQT công ty Liên Kết Việt nói mô hình kinh doanh đa cấp của mình là “cơ hội cho mọi người”, bản thân phạm tội chỉ do “doanh nghiệp phát triển...