cuộc đảo chính

Lưỡi kiếm đêm trăng 9/3/1945: Nhật lật đổ Pháp

2021-03-09 12:37:37
Ngày 9-3 cách đây 76 năm về trước, đại diện Nhật tới Phủ Toàn quyền của Pháp ở Sài Gòn thảo luận và chuẩn bị văn kiện về việc Pháp cung cấp gạo cho Nhật...