Cục Đường bộ Việt Nam

Một xe hợp đồng vi phạm tốc độ hơn 2.000 lần trong tháng

Hạ Băng - 2023-04-11 14:22:19
Hệ thống giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam phát hiện xe hợp đồng biển kiểm soát 29B-14712 vi phạm tốc độ 2.040 lần trong tháng 1/2023. Ảnh minh...