Cục CSGT

Cục CSGT cử 50 đăng kiểm viên hỗ trợ các thành phố lớn

Hạ Băng - 2023-03-11 07:56:21
Từ 11/3, Cục CSGT sẽ tăng cường 50 đăng kiểm viên hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm bị quá tải trên cả nước. 50 đăng kiểm viên thuộc CSGT được sẽ tăng cường...