CSCĐ

CSCĐ Kỵ binh thuần dưỡng ngựa nơi thao trường

2020-03-05 07:00:54
Với đội ngũ lãnh đạo nhiều đồng chí xuất phát từ Trung tâm Huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh CSCĐ), có niềm đam mê cháy bỏng đối với động...