công ty quân sự tư nhân Wagner

Phát hiện mới tại công ty quân sự Wagner

Bảo Trâm - 2023-10-06 16:26:28
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lượng cocaine lớn được phát hiện trong văn phòng của công ty quân sự tư nhân Wagner. Trùm Wagner “Chúng tôi biết rằng… Cơ...