công ty công nghệ

Cơn bão “mất việc” đang ập đến trên toàn cầu

Lan Hoa - 2023-07-22 12:41:58
Theo nền tảng chuyên theo dõi về nhân sự Layoffs.fyi, tính đến hết tháng 6/2023, tổng số nhân sự trong ngành công nghệ bị sa thải trên thế giới là 201.860 người...