công trình đội vốn

Những “đứa con” không bị bỏ rơi

Kim Long - 2022-09-16 09:54:55
“Đắp chiếu” là từ được dùng để chỉ những dự án được khởi công nhưng sau đó rơi vào tình trạng ngưng hoạt động vì rất nhiều lý do. Có những công...