công du châu Âu

Truyền thông Áo nhận định về chuyến thăm của Chủ tịch nước

Tuệ Ngô - 2023-07-25 19:45:51
Các phương tiện truyền thông lớn tại Áo đều nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp truyền thống...