Công Đoàn

Hiểu đúng và đủ về vai trò của công đoàn trong những vụ đình công ở Nghệ An, Hà Tĩnh

An Diễm - 2022-02-27 16:10:05
Một loạt các trang tin chống phá như BBC, Việt Nam Thời Báo, RFA đang lợi dụng việc công nhân tại một số công ty ngưng việc tập thể đòi quyền lợi để chỉ...