Công điện 1170

Những trăn trở từ Công điện 1170

Phạm Khoa - 2022-12-26 15:03:30
Công điện 1170 mà Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký, yêu cầu thanh toán đầy đủ tiền lương, thưởng Tết Nguyên Đán 2023 cho người lao động cho thấy nỗi lo canh...