coca cola

Chuyện cái lon, cách giải thích “lạ” gây bão mạng không đáng có

2019-07-01 08:58:01
Câu chuyện Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuần qua yêu cầu Công ty Coca Cola Việt Nam sửa đổi nội dung quảng cáo có cụm từ “mở...