Cố ý làm trái

Những nốt nhạc buồn trong bản cáo trạng ông Đinh La Thăng

Lê Dung Anh - 2021-03-17 11:51:18
“Cáo trạng chứ có phải bản nhạc đâu mà chỗ nào cũng La với Thăng”! Nghe câu đó mà không khỏi chua xót. Không phải xót cho ông Đinh La Thăng mà chua xót cho đất...