cơ sở đánh bạc gần Manila

Những cuộc giải cứu công dân Việt bị bán vào sòng bạc Philippines

Hạ Băng - 2023-05-30 10:41:38
Philippines giải cứu 437 công dân Việt Nam từ cơ sở đánh bạc gần Manila, trong đó 60 người về nước hôm nay. 60 công dân Việt Nam từ Philippines về nước tại sân...