cơ quan nhà nước

TP.Vũng Tàu không cho người lao động đi xe 2 bánh hay đi bộ đến chỗ làm

Sơn Ca - 2021-07-19 10:10:25
UBND TP Vũng Tàu cũng đặc biệt yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sắp xếp bố trí “3 tại chỗ” (cùng ăn, ở, sản xuất) và “3 cùng” (cùng...