Cơ hội

Thủ đoạn “bẻ lái” một số vụ án hình sự trước thềm bầu cử

2021-04-19 14:35:14
Trong thời gian qua, các đối tượng thù địch, chống đối, cơ hội chính trị đã luôn tìm cách “bẻ lái”, chính trị hóa một số vụ án hình sự nhằm tạo cớ,...