chuyến thăm Philippines

Thêm cơ hội cho lao động nông nghiệp Việt Nam ở Australia

M.N - 2022-12-02 11:02:30
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thủ tướng Australia Albanese tạo điều kiện cho lao động nông nghiệp Việt sang Australia làm việc và ông Albanese đã...