chung cư xuống cấp

“Tuổi thọ” của chung cư

Thu An - 2022-09-22 14:29:39
Trong dự thảo lần 2 cho Luật Nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đề xuất thêm mục “Thời hạn sở hữu nhà chung cư”. Điểm mới này, dĩ nhiên...