Chức danh Giáo sư

‘Làm khoa học nghiêm túc bao giờ cũng khó hơn làm khoa học để có cái danh’

2020-10-28 12:09:19
Theo GS Nguyễn Văn Tuấn, không chỉ Y – Dược mà các ngành khác có bài đăng báo quốc tế không dễ, bởi làm khoa học nghiêm túc bao giờ cũng khó hơn làm để có...