Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Từ “lời công đạo” tại Hà Nội đến thủ đoạn phủi sạch thành quả chống dịch của Việt Nam

Bảo An - 2022-03-14 15:24:42
“Nếu Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm”. Đó là lời hứa của ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại phiên họp Ban...