Chủ tịch UBND tỉnh

Danh sách 25 Chủ tịch tỉnh, thành nhiệm kỳ mới không là người địa phương

2021-07-19 11:46:46
Trong số 63 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của nhiệm kỳ mới 2021-2026, có tới 25 trường hợp không là người địa phương. Tính đến nay...
Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Tiến Hưng là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sáng 15/7, tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh...
Bài chọn lọc