chủ tịch hcm

TOD – Công thức thành công cho “đại đô thị” TPHCM

2024-03-05 18:12:18
Kể từ khi Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, một trong những dấu mốc quan trọng nhất là định hướng quy hoạch...