chủ nợ

Báo Mỹ: Việt Nam là “chủ nợ” thứ 32, đang cho Mỹ vay hơn 39 tỷ USD

Bảo Trâm - 2021-10-03 07:22:42
Trang Statista vừa cập nhật bảng danh sách “Major foreign holders of U.S. treasury securities as of June 2021” để nói về những món nợ khổng lồ mà nước Mỹ đang gánh....