chống tiêu cực
Nếu không muốn bị chỉ mặt gọi tên trong hồ sơ Pandora thì đừng làm bậy
Đặng Trường - 2021-10-06 18:51:29
Dạo gần đây, chúng ta thường được nghe nói nhiều về “Hồ sơ Pandora”, đó là các tài liệu phơi bày những góc khuất, những vấn đề được coi là “thâm...
Nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị cho bổ sung chức năng “đặc biệt” trong hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN
2021-03-18 19:43:01
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cần thiết nghiên cứu, đề xuất, báo cáo với Bộ Chính trị cho phép bổ sung thêm chức năng phòng, chống...
Đọc nhiều