chính sách xoay trục

Nga đạt được gì sau 10 năm xoay trục hướng Đông?

Bích Vân - 2022-05-05 15:07:47
Mới đây, trang mạng Valdai đã có bài viết của tác giả Nivedita Kapoor, Nghiên cứu viên tại Khoa kinh tế và chính trị thế giới thuộc Trường Đại học...