chính sách tỷ giá

Đồng Việt Nam ổn định nhất ASEAN trước “sóng gió” đại dịch COVID-19

2020-08-06 08:51:06
7 tháng, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng USD chỉ tăng 0,26%, trong khi đồng tiền các nước khác trong khu vực mất giá khoảng 1-5%. VND được dự báo sẽ tiếp...