chính sách thuế

Lộ trình xoá bỏ thuế trong EVFTA cụ thể như nào?

2020-02-13 19:15:24
Ngày 13.2, Bộ Tài chính cho biết, ngay khi EVFTA có hiệu lực, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Trước...