chính sách đối ngoại

Chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam trong quan hệ quốc tế

2022-03-23 09:28:51
Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 đã nêu rõ, chủ trương của Việt Nam là không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia;...