chính sách dân số Việt Nam

Bi kịch của một nền kinh tế khi người dân ngày một khó mua nhà

Huy Hoàng - 2022-10-19 14:32:10
Lạm phát thường được xem là thủ phạm làm bào mòn sức khỏe của nền kinh tế. Nhưng thực tế, giá nhà ở quá cao so với thu nhập của người dân mới chính là...