chính sách cho người lao động

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần, người lao động mất nhiều quyền lợi

M.N - 2023-06-07 15:43:33
Khi lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, các quyền lợi của người lao động sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều so với hưởng lương hưu. Đó là: người lao...