chính sách cho người lao động

Những chính sách đầy nhân văn của thành phố dành cho người lao động

Phạm Khoa - 2023-01-16 13:57:44
Ngay cả khi TP.HCM trải qua giai đoạn dịch bệnh Covid-19 căng thẳng nhất, cuộc sống của người lao động cũng không khó khăn như lúc này. Liên Đoàn Lao Động Quận...