chính quyền điện tử

Đại biểu HĐND dùng máy tính bảng: Tiết kiệm ít nhất 2 xe tải tài liệu

2019-12-06 15:10:13
Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13 sáng nay, 6.12, khai mạc tại TP.Hạ Long. Đây là “kỳ họp không văn bản” lần 2, với mỗi đại...