Chính phủ Nga

TT Putin giữ bí mật kế hoạch thay thế chính phủ đến phút cuối

2020-01-17 07:56:04
Kế hoạch thay thế chính phủ Nga được ông Putin giữ kín cho đến phút cuối, khi các bộ trưởng được triệu tập tới cuộc họp bất ngờ để báo rằng tất cả...