Chính phủ kiến tạo hành động liêm chính

Lời giải bài toán gánh nặng chi phí “đè” doanh nghiệp

Diệu Hương - 2022-05-16 16:39:59
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 đã chỉ ra nhiều điểm sáng của môi trường kinh doanh các tỉnh, thành...