Chiến tranh liên Triều

Triều Tiên chuẩn bị hàng triệu truyền đơn chống Hàn Quốc

2020-06-22 07:01:04
Triều Tiên tuyên bố đã chuẩn bị hàng nghìn bóng bay và hàng triệu truyền đơn để phục vụ cho “hình phạt đáp trả” chống lại Hàn Quốc. “Các công tác chuẩn...