Chi Trung

UBND tỉnh Bình Dương giải thích việc chi nhầm tiền hỗ trợ COVID-19

2021-10-23 20:26:55
Trước thông tin không đúng về nghi vấn “chi sai hàng trăm tỉ tiền hỗ trợ, buộc phải thu hồi”, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị cung...

Táo quân trở lại ?

2020-12-23 07:49:43