Chỉ thị 16
Một ca F1 của chuyên gia Trung Quốc dương tính lần 1, từng đi đám cưới đông người
2021-05-03 16:13:43
Một trường hợp F1 của chuyên gia Trung Quốc vừa có kết quả dương tính lần 1 với COVID-19. Người này từng đi đám cưới ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên,...
Đọc nhiều