chỉ thị 07

Chỉ thị 07 có ý nghĩa ra sao với ngành năng lượng Việt Nam

2024-03-07 18:05:59
Cuối tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 07/CT-Ttg (CT07). Đây là một trong những chỉ thị quan trọng nhất của Thủ tướng kể từ đầu...