Chỉ thị
Chi tiết dự thảo Chỉ thị mới Bộ Y tế trình Thủ tướng ban hành về phòng, chống dịch Covid-19
2021-07-15 17:36:20
Bộ Y tế vừa có tờ trình Thủ tướng về việc ban hành Chỉ thị tập trung cao độ thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chi tiết dự thảo...
Đọc nhiều