chỉ đạo điều hành của chính phủ

Nhiều chính sách có hiệu lực từ 1/7, người dân được hưởng lợi

2021-06-30 06:59:52
Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 7 sẽ đem lại lợi ích cho người dân như nới điều kiện nhập khẩu vào TP lớn, bỏ điều kiện đăng ký tạm trú, tăng...