chỉ đạo chính phủ

Giải pháp điều hành năm 2023 của chính phủ

M.N - 2023-01-06 15:40:50
Ngày 3/1/2023, Chính phủ tổ chức Hội nghị Chính phủ với địa phương nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của...