chạy thận nhân tạo

Ghép thận không cùng nhóm máu đầu tiên Việt Nam

2022-01-24 06:20:33
Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vừa thực hiện thành công ca ghép thận không cùng nhóm máu đầu tiên tại Việt Nam. Ca ghép đã mở ra cơ hội mới cho hàng nghìn bệnh nhân...