chất vấn trước quốc hội

“Có người gọi tôi là anh hùng khi chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một vấn đề gai góc”

2020-12-11 10:02:58
Lịch sử nghị trường Quốc hội đã ghi nhận một chất vấn vô cùng gai góc, không ngại va chạm của đại biểu Quốc hội khóa XII Lê Văn Cuông (Thanh Hóa) tới Thủ...